Materiaalipankki

Kartat / Kartor / Maps

Kuvat / Bilder / Photos

Kuvat ja kartat on tarkoitettu median vapaaseen käyttöön aiheesta uutisoitaessa. Kuvaajatiedot kuvatiedostojen metatiedoissa. / Bilderna och kartorna är avsedda för mediernas fria förfogande vid nyhetsrapportering i ämnet. Information om fotografen finns i bildfilernas metadata / All photographs and maps can be used without limitations when presenting the project in the media. Details of photographers are included in image file metadata. 

Videot / Videofilmer / Videos

Kruunusillat-tunnukset / Kronbroarna-logorna / Crown Bridges logos

Suunnitelmat ja raportit

Ajankohtaiset suunnitelmat

Hyväksytyt asemakaavat, liikenne- ja katusuunnitelmat

Raitiotien yleissuunnitelma ja hankesuunnitelma (2016)

Ympäristövaikutusten arviointi (2014)

Tärkeimpiä päätöksiä

Asukastilaisuuksien materiaaleja